page-header

Tag: ocena nauczycieli akademickich

15
lis

Ocena nauczycieli akademickich

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciele akademiccy, zwyjątkiem rektora, podlegają ocenie okresowej. Wynik przeprowadzanej może zakończyć sięotrzymaniem oceny pozytywnej lub negatywnej. Przy dokonywaniu oceny bardzo ważnym jest do jakiej grupy pracowniczej należy…

Skip to content