page-header

Tag: NFZ

24
cze

Ubezpieczenia zdrowotne

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Zasady ubezpieczenia zdrowotnego zostały uregulowane w przepisachustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem,…

Skip to content