page-header

Tag: legitymacja

19
cze

Prawa i obowiązki studenta wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wymienia szereg praw, jakimi dysponuje człowiek. Wśród nich pojawia się prawo do nauki, czyli pozyskiwania wiedzy, umiejętności i kompetencji,…

10
cze

Legitymacja studencka – podstawowe informacje

Często otrzymujemy pytania czy po ukończeniu studiów I stopnia należy oddać legitymację studencką i czy uczelnia po obronie musi przedłużyć jej ważność.  

Skip to content