Na finiszu rok 2019, w trakcie którego realizowany był projekt “Studenckie prawa – jasna sprawa!”. Przypominamy wydane w ramach projektu publikacje:

Regulaminy studiów po wejściu w życie Ustawy Prawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Ankietyzacja – poradnik dla samorządów studenckich

100 dobrych praktyk w polskim szkolnictwie wyższym – poradnik dla samorządów studenckich

Regulamin samorządu studenckiego w perspektywie Ustawy 2.0 – poradnik dla samorządów studenckich