page-header

Prawa i obowiązki studenta

15
lis

Ocena nauczycieli akademickich

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciele akademiccy, zwyjątkiem rektora, podlegają ocenie okresowej. Wynik przeprowadzanej może zakończyć sięotrzymaniem oceny pozytywnej lub negatywnej. Przy dokonywaniu oceny bardzo ważnym jest do jakiej grupy pracowniczej należy…

04
lis

Świadczenia dla studentów

Rozpoczynając studia, często nie jesteśmy świadomi, jakie wsparcie oferuje nam uczelnia iinne podmioty. Już od pierwszego roku studiów możemy liczyć na następujące świadczenia: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora; zapomogę. Stypendium socjalne przysługuje…

04
sie

Egzamin dyplomowy

Zaliczone egzaminy i kolokwia, wystawione oceny to nie wszystko, co niezbędne do ukończenia w pełni studiów. Ostatnim etapem przez wiele lat była konieczność napisania pracy dyplomowej. Okres dyplomowania był zazwyczaj związany z dużym stresem studentów, którzy w celu ukończenia studiów zobowiązani byli…

04
sie

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Decyzje stypendialne, jak i decyzja skreśleniu z listy studentów, a także nieprzyjęciu na studia to decyzje administracyjne. Zatem stosuje się do nich przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wobec tego…

04
sie

O plagiacie i systemie antyplagiatowym słów kilka

Ostatnie lata to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju technologii mobilnych i zwiększania dostępności i użytkowości urządzeń multimedialnych. Nigdy wcześniej w historii nie było sytuacji w której każdy z nas nosił w kieszeni urządzenie dające mu natychmiastowy dostęp do ogromu materiałów, informacji i źródeł. Daje to ogromne…

20
sty

ECTS credits – academic currency

It is common for students, as they begin their academic adventure, to be confronted with manyunknown issues. One of them is the ECTS credits system. At first glance it seems quite complicatedand unclear. However, being familiar…

08
gru

Infografiki 2021

Poniżej znaleźć możecie infografiki przygotowane w ramach edycji 2021 projektu “Studenckie Prawa Jasna Sprawa” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wersja polskojęzycznaPaczka do pobrania (klik) English versionPackage for download and reuse (click!) Ukrainian versionPackage…

24
lis

FeaturedUrlopy w trakcie studiów a prawa studenta

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. W sytuacji, gdy student nie może z ważnych przyczyn uczestniczyć w zajęciach na uczelni, przysługuje mu prawo do urlopu. Korzystanie z tego uprawnienia jest związane z ograniczoną zdolnością studenta do uczestniczenia w zajęciach, z powodu ważnych…

24
lis

Punkty ECTS – waluta w świecie uczelni

Często studenci, rozpoczynający swoją przygodę akademicką, mierzą się z wieloma nieznanymi tematami. Jednym z nich jest system punktów ECTS. Na pierwszy rzut oka wydaje się on dosyć skomplikowany i niejasny. Jednakże znajomość jego reguł może przynieść studentom…

Skip to content