page-header

Kto jest kim

10
gru

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZYM JEST?

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Zgodnie z art. 11 u. 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) jednym z podstawowych zadań uczelni jest stwarzanie osobom…

24
lis

FeaturedStarosta – istota, rola, podstawowe zadania łącznika społeczności roku z samorządem i wydziałem

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Studia są kolejnym etapem nauki w życiu wielu młodych ludzi. Wybierając wymarzony kierunek, w głowie pojawia się pytanie, jak będzie wyglądało nasze nowe, studenckie życie. Idąc…

17
paź

Rola samorządu studenckiego w budowaniu systemu wsparcia studentów

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. System wsparcia studentów powinien funkcjonować kompleksowo w każdej uczelni. Składowymi systemu są pracownicy uczelni, którzy sprawują pieczę nad wieloma istotnymi kwestiami związanymi z rozwojem studentów oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami…

09
maj

Działalność samorządów studenckich na rzecz praw studenta

Samorząd studencki, będący na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm., dalej PSWN) wyłącznym reprezentantem studentów na uczelni, wśród szeregu kompetencji…

09
lip

Struktura uczelni – rektor, senat, rada uczelni

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Rok akademicki 2018/19 jest szczególny, ze względu na wdrażanie reformy systemu szkolnictwa wyższego. Od 1 października 2018 r. w szerokim zakresie weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r….

09
cze

Rzecznik Praw Studenta

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Głównym zadaniem Rzecznika Praw Studenta jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie interwencji, kampanii informacyjnych, szkoleń czy debat na terenie całego kraju. Rzecznik powoływany jest na dwuletnią…

09
cze

Czym jest Parlament Studentów RP?

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r. Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest organem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju. Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie…

08
cze

Samorząd studencki

Na każdej uczelni w Polsce struktura samorządu studenckiego wygląda nieco inaczej – różna struktura, różne terminy wyborów, różne nazewnictwo organów. Samorząd studencki działa jednak na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a wspólne dla wszystkich…

Skip to content