page-header

Aktualności

26
lis

Infografiki 2022

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zakończył realizację kolejnej edycji projektu „Studenckie prawa – jasna sprawa”, w ramach którego stworzyliśmy infografiki, artykuły, publikacje oraz prowadziliśmy szkolenia i konsultacje z zakresu działalności rzeczników praw studenta. Poniżej znaleźć możecie infografiki przygotowane…

15
lis

Ocena nauczycieli akademickich

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciele akademiccy, zwyjątkiem rektora, podlegają ocenie okresowej. Wynik przeprowadzanej może zakończyć sięotrzymaniem oceny pozytywnej lub negatywnej. Przy dokonywaniu oceny bardzo ważnym jest do jakiej grupy pracowniczej należy…

09
lis

Alimenty dla studenta

Jednym z częstych problemów pojawiających się przy wnioskowaniu o stypendium socjalne przezstudenta to wymaganie przez uczelnię dokumentacji zarobkowej obojga rodziców, nawet jeśli są onipo rozwodzie czy w separacji, nawet jeśli student zerwał kontakt z jednym z rodziców.Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności to rodzice są zobowiązani…

04
lis

Świadczenia dla studentów

Rozpoczynając studia, często nie jesteśmy świadomi, jakie wsparcie oferuje nam uczelnia iinne podmioty. Już od pierwszego roku studiów możemy liczyć na następujące świadczenia: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora; zapomogę. Stypendium socjalne przysługuje…

03
lis

Praca w komisji stypendialnej – jakie daje korzyści?

Wnioski o stypendia co do zasady rozpatruje rektor (lub upoważnieni pracownicy), ale większość uczelni korzysta z możliwości powołania komisji stypendialnych, które przejmują kompetencje przyznawania świadczeń dla studentów.  W komisji stypendialnej ponad połowę stanowią studenci. Działalność ta zazwyczaj nie wiąże się…

03
paź

Studenci, a Polska Komisja Akredytacyjna

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to takiego ta Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)? Na stronie internetowej możemy odnaleźć stwierdzenie, iż „PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia”. Tylko co to takiego te zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia? Aby najlepiej zobrazować…

23
wrz

O aktywności fizycznej słów kilka

„Mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”, to słowa wypowiedziane przedwiekami przez rzymskiego poetę Juwenalisa. I chodź minęły dwa tysiąclecia, to jest to sentencja,która dziś nadal jest aktualna. Niezwykle ważne jest, aby dbać o swoje ciało,…

04
sie

Egzamin dyplomowy

Zaliczone egzaminy i kolokwia, wystawione oceny to nie wszystko, co niezbędne do ukończenia w pełni studiów. Ostatnim etapem przez wiele lat była konieczność napisania pracy dyplomowej. Okres dyplomowania był zazwyczaj związany z dużym stresem studentów, którzy w celu ukończenia studiów zobowiązani byli…

04
sie

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Decyzje stypendialne, jak i decyzja skreśleniu z listy studentów, a także nieprzyjęciu na studia to decyzje administracyjne. Zatem stosuje się do nich przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wobec tego…

04
sie

Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji na studia

Przyjęcie na studia następuje w drodze rekrutacji, potwierdzenia efektów uczenia się lub przeniesienia z innej uczelni. W niniejszym artykule zajmiemy się tą pierwszą i najpopularniejszą formą przyjęcia na studia – rekrutacją.  Po pierwsze zacząć należy od określenia stopnia studiów, na które chcemy…

Skip to content