page-header

Autor: Jakub Persjanow

20
sty

ECTS credits – academic currency

It is common for students, as they begin their academic adventure, to be confronted with manyunknown issues. One of them is the ECTS credits system. At first glance it seems quite complicatedand unclear. However, being familiar…

10
gru

Wyzwania studentów zagranicznych w Polsce w obliczu pandemii COVID-19

Marzec 2020 roku to przełomowa data. W Polsce oraz na świecie wprowadzono liczne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa (COVID-19). W połowie marca kształcenie studentów w Polsce przeniesiono z trybu stacjonarnego (kontaktowego) w tryb zdalny (online). Stanowiło to wyzwanie zarówno dla studentów, jak…

10
gru

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZYM JEST?

Zgodnie z art. 11 u. 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym jednym z podstawowych zadań uczelni jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach. Coraz więcej osób niepełnosprawnych decyduje się rozpocząć studia poza swoim…

08
gru

Infografiki 2021

Poniżej znaleźć możecie infografiki przygotowane w ramach edycji 2021 projektu “Studenckie Prawa Jasna Sprawa” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wersja polskojęzycznaPaczka do pobrania (klik) English versionPackage for download and reuse (click!) Ukrainian versionPackage…

24
lis

FeaturedUrlopy w trakcie studiów a prawa studenta

W sytuacji, gdy student nie może z ważnych przyczyn uczestniczyć w zajęciach na uczelni, przysługuje mu prawo do urlopu. Korzystanie z tego uprawnienia jest związane z ograniczoną zdolnością studenta do uczestniczenia w zajęciach, z powodu ważnych wydarzeń w jego życiu. Urlop polega na przerwie w okresie studiów, która pozwala…

24
lis

Punkty ECTS – waluta w świecie uczelni

Często studenci, rozpoczynający swoją przygodę akademicką, mierzą się z wieloma nieznanymi tematami. Jednym z nich jest system punktów ECTS. Na pierwszy rzut oka wydaje się on dosyć skomplikowany i niejasny. Jednakże znajomość jego reguł może przynieść studentom…

24
lis

FeaturedStarosta – istota, rola, podstawowe zadania łącznika społeczności roku z samorządem i wydziałem

Studia są kolejnym etapem nauki w życiu wielu młodych ludzi. Wybierając wymarzony kierunek, w głowie pojawia się pytanie, jak będzie wyglądało nasze nowe, studenckie życie. Idąc na studia, często mamy doświadczenie w postaci angażowania się w społeczność samorządu…

13
lis

Ograniczenie pobierania stypendiów przez określony okres

Wraz z uchwaleniem Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(dalej pswn), wprowadzono nowe ograniczenie w pobieraniu stypendiów określone w art. 93ust. 2 pkt 1 pswn stanowiące, że świadczenia dla studentów w postaci stypendiumsocjalnego,…