Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Ważność legitymacji

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr na uczelni – w przypadku elektronicznej legitymacji poprzez otrzymanie odpowiedniego hologramu oraz aktualizację danych w układzie elektronicznym, a w przypadku legitymacji normalnej poprzez umieszczenie okrągłej pieczęci z godłem państwa oraz daty ważności.

Legitymacja poświadcza status studenta, dlatego też otrzymywana jest dopiero po immartykulacji, a traci ważność wraz z obroną i ukończeniem studiów lub też skreśleniem z listy studentów.

Wraz z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uregulowano status studentów pomiędzy I a II stopniem studiów, dzięki czemu nie muszą na czas wakacji oddawać swoich legitymacji.