Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Nie musisz się obawiać żadnych kruczków pisanych drobnym drukiem. Obowiązujące prawo gwarantuje Ci, że w międzyczasie, nie będziesz obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu (tzn. wysokość raty wynosi 1/2).

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu (tzn. wysokość raty wynosi 1/2).

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości 1/2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 1,75%
( stan na listopad 2016 r.). Okres spłaty kredytu będzie dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania.

Pozostała część wartości oprocentowania pokrywana jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Zatem, dla przykładu, jeśli rozpocząłeś studia I stopnia w roku 2011 i na 2 roku studiów w roku 2012 otrzymałeś kredyt, który pobierać będziesz do końca studiów I st. oraz na studiach II st., które ukończysz w roku 2016, to spłatę kredytu powinieneś rozpocząć dopiero w roku 2018. Ponieważ kredyt pobierać będziesz przez 40 miesięcy, spłata trwać będzie 80 miesięcy.