Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Warunek (warunkowe zaliczenie etapu studiów)

Jeżeli w żadnym z możliwych podejść nie uda nam się uzyskać pozytywnej oceny z przedmiotu istnieje możliwość uzyskania wpisu warunkowego. Polega on na zaliczeniu danego roku pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z danego przedmiotu w następnym możliwym terminie.

Dozwolone jest pobieranie opłaty za tę usługę edukacyjną, jeśli wiążę się ona z powtarzaniem niezaliczonych zajęć. Uczelnia nie może natomiast domagać się zapłaty za sam fakt wpisania Was na kolejny semestr/rok studiów, gdyż taka opłata należy do tzw. katalogu opłat zakazanych (art. 99a). Wysokość opłat i liczba dozwolonych w ciągu roku wpisów warunkowych jest indywidualna dla każdej uczelni. Koszt warunku uzależniony jest od kierunku studiów oraz od liczby godzin, czasem od punktów ECTS lub innych zmiennych ustalonych przez uczelnię. Aktualny wykaz stawek powinien być podawany do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego, a szczegółów należy szukać w podpisanej umowie student-uczelnia.