Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Urlop zdrowotny

Jednym z praw studenta  jest możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy.

W przypadku urlopu zdrowotnego, jest on przyznawany na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej. Decyzję o przyznaniu każdego urlopu podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekan). W trakcie urlopu student, za zgodą dziekana i prowadzącego zajęcia, może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, dlatego legitymacja studencka jest ważna.