Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Urlop dziekański

Wśród praw studenta można wskazać możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy.

Decyzję o przyznaniu każdego urlopu podejmuje dziekan. W trakcie urlopu student, za zgodą dziekana i prowadzącego zajęcia, może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, dlatego legitymacja studencka jest ważna.

Szczegółowe uregulowania dotyczące urlopów można odnaleźć w dokumentach wewnętrznych uczelni – jak regulamin studiów, czy też uchwały senatu lub rady wydziału.