Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Ulgi na przejazdy

Studentom do ukończenia 26 roku życia przysługuje prawo do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w przypadku połączeń osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych biletów miesięcznych.

Natomiast każdy student, niezależnie od wieku, ma prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. W niektórych miastach nie jest to respektowane, dlatego jeżeli w twoim mieście nie stosuje się tej zasady, warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Studenta, który już wielokrotnie skutecznie interweniował w kilku miastach.

Student podczas kontroli jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji studenckiej.