Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie zdrowotne – korzystanie z usług lekarzy

Jako studenci do 26 roku życia jesteśmy „podpięci” pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez uczelnię. Jest to jednak możliwe jedynie na wniosek studenta – bowiem nie jesteśmy automatycznie ubezpieczeni na uczelni.

Warto kontrolować swój status ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – dopilnować poprawnego zgłoszenia i aktualizacji informacji. Nasz status możemy sprawdzić udając się osobiście do oddziału NFZ.

Należy zaznaczyć, że bez względu w jakim miejscu uiszczamy składki zdrowotne, przysługuje nam raz do roku bezpłatna wizyta u specjalisty poza miejscem płacenia w/w składki.

Każdy student uczący się poza miejscem stałego zameldowania ma prawo do wybrania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu studiowania – można wybrać wtedy lekarza na czas roku akademickiego w miejscu studiowania, natomiast w okresie wakacyjnym – w miejscu stałego zameldowania. Ważne, że nie musi to być lekarz przychodni akademickiej – macie całkowitą dowolność w wyborze lekarza.

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia studiów lub w momencie skreślenia z listy studentów.