Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na studiach – jest to fakultatywna forma zabezpieczenia, która jest bardzo korzystna dla studentów.

Prócz odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki (NNW) możesz otrzymać pakiet zniżek w lokalach gastronomicznych, księgarniach, pubach etc. Najpopularniejsze ubezpieczenia studenckie to Karta ISIC, Karta Euro 26, Karta IYTC. Warto też się zorientować, czy twoja uczelnia nie ma podpisanej umowy na tańsze ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem.

Dodatkowo, niektóre kierunki studiów wymagają ubezpieczenia NNW w związku z zajęciami o wysokim współczynniku ryzyka.