Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Terminy egzaminów

W regulaminie studiów swojej uczelni odnajdziecie dokładne informacje co do terminów i warunków uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.  Przeważnie uczelnie przewidują dwie sesje egzaminacyjne na semestr – normalną i poprawkową. Dodatkowo niektórzy prowadzący mogą zaproponować termin zerowy egzaminu, czyli tzw. zerówkę, przed okresem sesji egzaminacyjnej.

Za egzaminy poprawkowe zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia nie może pobierać dodatkowych opłat od studenta.