Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Rzecznik Praw Studenta

Głównym zadaniem Rzecznika Praw Studenta jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie interwencji, kampanii informacyjnych, szkoleń czy debat na terenie całego kraju.

Rzecznik ma prawo do wniesienia skargi na decyzję każdej uczelni, która dyskryminuje studenta i łamie przepisy prawa. Może także reprezentować poszkodowanego studenta przed władzami uczelni. Rzecznik powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Parlament Studentów RP.

Studenci mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do Rzecznika Praw Studenta drogą elektroniczną – poprzez Centrum Wsparcia Studenta – www.helpdesk.psrp.org.pl

W swoim zgłoszeniu:
–  opisz jak najdokładniej swoją sytuację;
– wskaż jakiej pomocy oczekujesz;
– wskaż uczelnię, której sprawa dotyczy;
– jeżeli jest to możliwe – załącz skany dokumentów, które mogą przyczynić się do lepszego zapoznania się z okolicznościami sprawy;warto jest też dołączyć swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu.

Corocznie na skrzynkę Biura Rzecznika wpływa ponad 1 500 indywidualnych spraw studenckich.

Większość problemów udaje się załatwić w drodze bezpośredniego kontaktu poprzez udzielenie informacji i wskazówek. Natomiast w sprawach trudniejszych Rzecznik występuje bezpośrednio z pismem do władz uczelni. Interwencje w uczelniach podejmowane są również w przypadku, gdy naruszenie praw studenta dotyczy szerszej grupy osób.

Przypadki najtrudniejsze kończą się przeważnie skierowaniem sprawy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub bezpośrednio do sądu.

W sprawach systemowych Rzecznik Praw Studenta podejmuje współpracuję z różnymi instytucjami publicznymi jak np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich.