Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Programy krajowej wymiany międzyuczelnianej

Program MOST – program mający na celu zwiększenie mobilności studentów między uczelniami polskimi. Studia w ramach MOSTu może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych. Wymiana może objąć semestr zimowy, letni lub cały rok.

Program Mentor – program opieki nad studentami przyjeżdżającymi do Polski w ramach Erasmusa. Do obowiązków Mentora należy pomoc w zakwaterowaniu w akademiku lub w znalezieniu mieszkania. Powinien także dbać o sprawy administracyjne oraz sprzyjać procesowi integracji studenta zagranicznego ze społecznością uczelni.