Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Erasmus+ – jest to program międzynarodowej wymiany studentów, umożliwia studentom studiowanie przez semestr lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Obecnie z programu Erasmus Plus korzysta 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja oraz 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Instytucje, które są uprawnione do korzystania z programu to: szkoły wyższe, instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie. O fundusze z programu Erasmus Plus mogą ubiegać się instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego, instytucje/ firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich. Uczelnie biorące udział w programie mają możliwość, m. in. do: prowadzenia wymiany studentów, wymiany pracowników uczelni, organizowania kursów intensywnych, udziału w projektach wielostronnych z innymi uczelniami.

Więcej informacji na www.erasmusplus.org.pl.

Erasmus Plus oferuje również w ramach akcji 1. „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus” organizowane przez konsorcja co najmniej trzech uczelni z różnych krajów programu. Dodatkowo, w konsorcjum mogą uczestniczyć także uczelnie z innych części świata, co tworzy specyficzną i międzynarodową, innowacyjną formę studiowania. Program może trwać minimum rok, maksymalnie dwa lata i odpowiadać wskazanej liczbie punktów ECTS (w Polsce minimum 90 ECTS). Stypendium Erasmus dla tej akcji to maksymalnie 4500 EUR rocznie dla studentów z krajów programu.

Więcej informacji na Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus