Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Osoba przyjęta na studia z chwilą immatrykulacji staje się studentem co uprawnia ją do korzystania z praw przysługujących tej grupie społeczności akademickiej.

Student w związku z rozpoczęciem kształcenia na studiach wyższych posiada następujące prawa:

  • Pomocy materialnej
  • Indywidualizacji studiów
  • Udziału w programach mobilnościowych
  • Urlopów dziekańskich
  • Oceny procesu dydaktycznego
  • Zniżek

Prawa studenta określone są w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w regulaminach studiów na każdej Uczelni. Warto zapoznać się z regulaminem studiów, gdzie odnajdziecie swoje wszystkie prawa oraz informację jak możecie z nich skorzystać.