Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Programy krajowej wymiany międzyuczelnianej

Aktywność studencka

Program MOST – program mający na celu zwiększenie mobilności studentów między uczelniami polskimi. Studia w ramach MOSTu może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych. Wymiana może objąć semestr zimowy, letni lub cały rok.... CZYTAJ DALEJ »

Diamentowy Grant

Aktywność studencka

Konkurs „Diamentowy Grant” adresowany jest do: studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku ogłoszenia konkursu ukończyli 3 roku studiów (w przypadku studiów 6 letnich – 4 rok studiów) i kontynuują naukę, absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł w roku ogłoszenia konkursu. ... CZYTAJ DALEJ »

Ważność legitymacji

Legitymacje

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr na uczelni – w przypadku elektronicznej legitymacji poprzez otrzymanie odpowiedniego hologramu oraz aktualizację danych w układzie elektronicznym, a w przypadku legitymacji normalnej poprzez umieszczenie okrągłej pieczęci z godłem państwa oraz daty ważności.... CZYTAJ DALEJ »

Dlaczego plagiat to głupota?

Prawa i obowiązki studenta

Plagiat, czyli po prostu kradzież. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę! Wiele uczelni przeżywa prawdziwą, plagiatową plagę. Na szczęście z roku na rok procedury antyplagiatowe są coraz bardziej szczelne. Powszechne w szkołach wyższych jest korzystanie z systemów antyplagiatowych, które wychwytują nawet najdrobniejsze zapożyczenia, podając ich źródło i zakres podobieństwa. ... CZYTAJ DALEJ »

Obowiązki studenta

Prawa i obowiązki studenta

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. I chociaż niewiele z nich jest wpisanych wprost w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami w trakcie studiowania.... CZYTAJ DALEJ »

Ulgi na przejazdy

Zniżki

Studentom do ukończenia 26 roku życia przysługuje prawo do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w przypadku połączeń osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych biletów miesięcznych.... CZYTAJ DALEJ »

Zniżki w restauracjach, sklepach

Zniżki

Prócz ustawowej ulgi na komunikację miejską, studenci mogą odnaleźć w wielu miejscach dodatkowe zniżki. Warto zawsze pytać przed złożeniem zamówienia o dostępność zniżek studenckich. W większości restauracji, które oferują zniżki studenckie, wymagane jest potwierdzenie statusu studenta przed złożeniem zamówienia.... CZYTAJ DALEJ »