Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Ważność legitymacji

Legitymacje

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr na uczelni – w przypadku elektronicznej legitymacji poprzez otrzymanie odpowiedniego hologramu oraz aktualizację danych w układzie elektronicznym, a w przypadku legitymacji normalnej poprzez umieszczenie okrągłej pieczęci z godłem państwa oraz daty ważności.... CZYTAJ DALEJ »

Dlaczego plagiat to głupota?

Obowiązki studenta

Plagiat, czyli po prostu kradzież. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę! Wiele uczelni przeżywa prawdziwą, plagiatową plagę. Na szczęście z roku na rok procedury antyplagiatowe są coraz bardziej szczelne. Powszechne w szkołach wyższych jest korzystanie z systemów antyplagiatowych, które wychwytują nawet najdrobniejsze zapożyczenia, podając ich źródło i zakres podobieństwa. ... CZYTAJ DALEJ »

Obowiązki studenta

Obowiązki studenta

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. I chociaż niewiele z nich jest wpisanych wprost w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami w trakcie studiowania.... CZYTAJ DALEJ »

Ulgi na przejazdy

Zniżki

Studentom do ukończenia 26 roku życia przysługuje prawo do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w przypadku połączeń osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych biletów miesięcznych.... CZYTAJ DALEJ »

Zniżki w restauracjach, sklepach

Zniżki

Prócz ustawowej ulgi na komunikację miejską, studenci mogą odnaleźć w wielu miejscach dodatkowe zniżki. Warto zawsze pytać przed złożeniem zamówienia o dostępność zniżek studenckich. W większości restauracji, które oferują zniżki studenckie, wymagane jest potwierdzenie statusu studenta przed złożeniem zamówienia.... CZYTAJ DALEJ »

Terminy egzaminów

Sesja

W regulaminie studiów swojej uczelni odnajdziecie dokładne informacje co do terminów i warunków uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.  Przeważnie uczelnie przewidują dwie sesje egzaminacyjne na semestr – normalną i poprawkową. Dodatkowo niektórzy prowadzący mogą zaproponować termin zerowy egzaminu, czyli tzw. zerówkę, przed okresem sesji egzaminacyjnej.... CZYTAJ DALEJ »

Urlop dziekański

Podania i wnioski

Wśród praw studenta można wskazać możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy.... CZYTAJ DALEJ »

Skreślenie z listy studentów

Podania i wnioski

Z listy studentów skreśla dziekan. Dokładne uwarunkowania w jakich momentach dziekan może skreślić studenta z listy studentów określa regulamin studiów. Przeważnie są to sytuacje związane z wnioskiem samego studenta, brakiem podjęcia studiów lub niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,  ukaraniem karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, ... CZYTAJ DALEJ »