Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Mieszkania

Przede wszystkim trzeba odpowiednio wcześnie rozpocząć poszukiwania mieszkania. Od sierpnia do października zawsze jest gorący okres na wynajem, przez co często ceny są dużo wyższe. W pierwszej kolejności najlepiej szukać mieszkania przez rodzinę, przyjaciół, znajomych lub znajomych znajomych.... CZYTAJ DALEJ »

Organizacje studenckie

Aktywność studencka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.204 ust.1) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, oraz zespołach artystycznych i sportowych. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, której dokonuje rektor.... CZYTAJ DALEJ »

Program Erasmus Plus

Aktywność studencka

Erasmus+ – jest to program międzynarodowej wymiany studentów, umożliwia studentom studiowanie przez semestr lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Obecnie z programu Erasmus Plus korzysta 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja oraz 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. ... CZYTAJ DALEJ »

Samorząd Studencki

Aktywność studencka

Na każdej uczelni w Polsce struktura samorządu studenckiego wygląda nieco inaczej – różna struktura, różne terminy wyborów, różne nazewnictwo organów. Samorząd studencki działa jednak na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a wspólne dla wszystkich uczelni jest to, że:... CZYTAJ DALEJ »

Koła naukowe

Aktywność studencka

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych. W ramach uczelni bez wątpienia działają koła naukowe, a czasami warto rozejrzeć się również po kołach naukowych w regionie ... CZYTAJ DALEJ »

Inne programy wymiany międzynarodowej

Aktywność studencka

CEEPUS – program obejmujący wymiany w obszarze Europy Środkowej. Minimalny okres przyznania stypendium wynosi 3 miesiące. CEEPUS dotyczy nie tylko studiów, ale także praktyk. Sygnatariuszami umowy są m.in. Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina.... CZYTAJ DALEJ »

Programy krajowej wymiany międzyuczelnianej

Aktywność studencka

Program MOST – program mający na celu zwiększenie mobilności studentów między uczelniami polskimi. Studia w ramach MOSTu może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych. Wymiana może objąć semestr zimowy, letni lub cały rok.... CZYTAJ DALEJ »

Diamentowy Grant

Aktywność studencka

Konkurs „Diamentowy Grant” adresowany jest do: studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku ogłoszenia konkursu ukończyli 3 roku studiów (w przypadku studiów 6 letnich – 4 rok studiów) i kontynuują naukę, absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł w roku ogłoszenia konkursu. ... CZYTAJ DALEJ »

Czy muszę oddawać legitymację?

Legitymacje

PO STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Czy uczelnia może wymagać od studenta zwrotu legitymacji po studiach I stopnia (licencjat, inżynier)? W grę wchodzą oczywiście uprawnienia do zniżek, ale nie tylko. Odpowiedź jest na szczęście korzystna. Uczelnia nie ma takiego prawa! Dlaczego?... CZYTAJ DALEJ »