Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.204 ust.1) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, oraz zespołach artystycznych i sportowych. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, której dokonuje rektor.

Samorząd studencki jak i organizacje studenckie są idealnym miejscem do zdobywania doświadczenia, jak i poznania wartościowych ludzi. To jak wykorzystamy możliwości, które oferuje nam uczelnia – zależy tylko od nas!