Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Obowiązki studenta

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. I chociaż niewiele z nich jest wpisanych wprost w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami w trakcie studiowania.

Student jest obowiązany w szczególności do:

  • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów;
  • składania egzaminów;
  • odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
  • przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni, w tym regulaminu studiów;
  • postępowania zgodnie z treścią ślubowania.