Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego odpowiada za nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce. Jego zadaniem jest dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na szkolnictwo wyższe oraz badania naukowe w Polsce. Resort przygotowuje również projekty ustaw oraz wydaje rozporządzenia wynikające z delegacji ustawowych.

Istotną informacją dla studentów jest fakt, że MNiSW odpowiada za przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów, finansowanie studenckich projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz podział środków finansowych pomiędzy uczelnie przeznaczonych na stypendia socjalne i stypendia rektora.

Strona internetowa: www.mnisw.gov.pl