Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Kto może otrzymać miejsce w akademiku?

Miejsce w Domu Studenckim, potocznie nazywanym akademikiem, może otrzymać student studiów stacjonarnych, który:

  • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
  • ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni.

Niestety uczelnie nie mają obowiązku posiadania domów studenckich. Często również zdarza się, że miejsc w akademikach jest mniej niż osób zgłaszających zapotrzebowanie na nie. Warto jednak próbować również otrzymać miejsce w akademiku po miesiącu od rozpoczęcia roku akademickiego – zdarzają się bowiem przypadki, że studenci przeprowadzają się do wynajmowanych mieszkań i rezygnują z miejsca w domu studenckim, dzięki czemu pojawiają się nowe możliwości.

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich ustala rektor uczelni wyższej po zasięgnięciu opinii stosownego organu samorządu studenckiego. Trzeba jednak odpowiednio wcześnie się zainteresować, aby nie przekroczyć żadnego obligatoryjnego terminu podczas wnioskowania.

Warto też wiedzieć, że niektóre akademiki oferują specjalne ceny wynajmu w wakacje dla studentów – dzięki czemu można zaplanować wakacyjne wizyty w niektórych miastach w cenach na studencką kieszeń.