Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich to zrzeszenie rektorów uczelni zawodowych. Działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu.

Do zadań Konferencji należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona internetowa: www.krzasp.pl