Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Koła naukowe

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych. W ramach uczelni bez wątpienia działają koła naukowe, a czasami warto rozejrzeć się również po kołach naukowych w regionie – być może na innej uczelni jest koło naukowe związane z twoją dyscypliną zainteresowań i jednocześnie jest otwarte także dla studentów innych uczelni. Udział w kołach naukowych, konferencjach – czynny i bierny, a także publikacje – są często elementami branymi pod uwagę przy różnego rodzaju stypendiach.