Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Inne programy wymiany międzynarodowej

CEEPUS – program obejmujący wymiany w obszarze Europy Środkowej. Minimalny okres przyznania stypendium wynosi 3 miesiące. CEEPUS dotyczy nie tylko studiów, ale także praktyk. Sygnatariuszami umowy są m.in. Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina.

Więcej informacji na www.ceepus.info .

Fundusz Wyszehradzki – program obejmujący wymiany w obrębie Grupy Wyszehradzkiej oraz państw z nią zaprzyjaźnionych. W sumie Fundusz obejmuje około 20 krajów. Wyjazd możliwy jest na 5,10 lub 20 miesięcy. Przyznawane jest stypendium, uzależnione od rodzaju wymiany. Wyodrębniamy trzy grupy:

  1. Studenci z krajów spoza Grupy Wyszehradzkiej, pragnący studiować w jednym z krajów Grupy =>In-Coming Scholarships
  2. Studenci z krajów Grupy Wyszehradzkiej, pragnący studiować w jednym z krajów zaprzyjaźnionych z Grupą =>Out-Going Scholarships
  3. Studenci z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Węgry ,Polska ,Czechy, Słowacja) y=>Intra-Visegrad Scholarships

Więcej informacji na www.visegradfund.org .

Umowy bilateralne – umowy wiążące dwa uniwersytety w różnych krajach. Każda z jednostek może nawiązać współpracę ze swoim odpowiednikiem na świecie.

Praktyki i staże zagraniczne – w ramach Erasmus+ i CEEPUS możliwy jest odbycie stażu lub praktyki. Poza tym podobną działalnością zajmuje się AIESEC, który posiada oferty firm i instytucji z całego świata. W ramach Funduszu Wyszehradzkiego możliwe jest uzyskanie grantu na określony projekt (wyróżniamy granty małe, duże i specjalne). Szczegółów na temat staży i praktyk można szukać m.in. na www.aiesec.org/poland  i na stronach poszczególnych wymian.