Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Inne programy stypendialne (samorządowe, fundacje, stowarzyszenia)

Prócz standardowych programów stypendialnych na uczelni czy też stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, warto szukać dodatkowych możliwości dofinansowania swojego kształcenia. Często bowiem oferowane są dodatkowe programy stypendialne, które mogą zapewnić studentowi wsparcie finansowe.

Gdzie szukać?

  • urzędy, urzędnicy miasta, powiatu, gminy, województwa – z którego pochodzisz oraz gdzie znajduje się uczelnia;
  • stowarzyszenia i fundacje związane z twoją uczelnią;
  • organizacje pozarządowe związane z dziedziną twoich studiów lub badań.

Szeroką bazę organizacji pozarządowych można odnaleźć na stronie www.ngo.pl .

Otrzymanie pieniędzy na naukę z jakiekolwiek programu stypendialnego wpisującego się podpunkty wymienione powyżej, nie jest uznawane za dochód w przypadku starań studenta o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości