Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Egzamin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie większość uczelni przewiduje egzaminy poprawkowe. Ich liczbę oraz terminy przeprowadzania reguluje zazwyczaj Regulamin Studiów. Tam też należy szukać szczegółowych uregulowań na uczelni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy, w tym egzamin poprawkowy,  komisyjny, czy też dyplomowy. 

Art. 99a.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.