Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Dlaczego muszę podpisać umowę z uczelnią?

Umowa zawierana pomiędzy studentem a uczelnią jest obowiązkiem nałożonym przez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Każdy student, w tym także studiów stacjonarnych, ma obowiązek podpisania takiej umowy z uczelnią. Od 1 października 2014 r., niepodpisanie w terminie umowy przedłożonej przez uczelnię może być podstawą skreślenia z listy studentów.

W umowie muszą być zawarte szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości opłat za usługi edukacyjne. Dzięki temu studenci są zabezpieczeni przed nieprzyjemnymi i nieprzewidzianymi kosztami finansowymi – dzięki umowie od początku student wie jakie opłaty go czekają, a także ile będzie musiał płacić w szczególnych sytuacjach, jak przy powtarzaniu zajęć, czy też roku.