Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Diamentowy Grant

Konkurs „Diamentowy Grant” adresowany jest do:

  • studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku ogłoszenia konkursu ukończyli 3 roku studiów (w przypadku studiów 6 letnich – 4 rok studiów) i kontynuują naukę,
  • absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł w roku ogłoszenia konkursu.

Dodatkowo te osoby muszą spełnić następujące przesłanki:

  • nie mają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”,
  • znają przynajmniej jeden język na poziomie nie niższym niż B2 (wymagane zaświadczenie),
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i mają osiągnięcia naukowe (w przypadku uczelni artystycznych – artystyczne).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant