Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Czy na urlopie dziekańskim moja legitymacja jest ważna?

W trakcie urlopu dziekańskiego, czyli przerwy w studiowaniu, student zachowuje wszystkie przywileje prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej – dlatego też na cały ten okres legitymacja jest ważna.