Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Choroba w trakcie sesji

Jeżeli zdarzy nam się zachorować w trakcie sesji, należy niezwłocznie sprawdzić uregulowania takich sytuacji na twojej uczelni. Najprawdopodobniej znajduje się to w regulaminie studiów lub wydziałowych regulacjach lub w rozporządzeniach rektora.

Zawsze najważniejsze są terminy zgłaszania choroby – uczelnia przeważnie reguluje ile dni ma student na dostarczenie odpowiednich zaświadczeń lekarskich. Warto też sprawdzić czy nie jest wymagane uprzednie telefoniczne poinformowanie uczelni w dniu egzaminu.

Jedyne dokładne sprawdzenie uregulowań uczelnianych pozwoli nam spokojnie odzyskać termin egzaminu i nie stracić go jedynie z błędów formalnych.