Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Ulgi na przejazdy

Zniżki

Studentom do ukończenia 26 roku życia przysługuje prawo do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w przypadku połączeń osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych biletów miesięcznych. ...CZYTAJ DALEJ

Zniżki w restauracjach, sklepach

Zniżki

Prócz ustawowej ulgi na komunikację miejską, studenci mogą odnaleźć w wielu miejscach dodatkowe zniżki. Warto zawsze pytać przed złożeniem zamówienia o dostępność zniżek studenckich. W większości restauracji, które oferują zniżki studenckie, wymagane jest potwierdzenie statusu studenta przed złożeniem zamówienia. ...CZYTAJ DALEJ