Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Ubezpieczenie zdrowotne – korzystanie z usług lekarzy

Zdrowie

Jako studenci do 26 roku życia jesteśmy „podpięci” pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez uczelnię. Jest to jednak możliwe jedynie na wniosek studenta – bowiem nie jesteśmy automatycznie ubezpieczeni na uczelni. ...CZYTAJ DALEJ

Urlop zdrowotny

Zdrowie

Jednym z praw studenta  jest możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy. ...CZYTAJ DALEJ

Choroba w trakcie sesji

Zdrowie

Jeżeli zdarzy nam się zachorować w trakcie sesji, należy niezwłocznie sprawdzić uregulowania takich sytuacji na twojej uczelni. Najprawdopodobniej znajduje się to w regulaminie studiów lub wydziałowych regulacjach lub w rozporządzeniach rektora. ...CZYTAJ DALEJ

Stypendium socjalne

Zdrowie

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. ...CZYTAJ DALEJ