Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Terminy egzaminów

Sesja

W regulaminie studiów swojej uczelni odnajdziecie dokładne informacje co do terminów i warunków uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.  Przeważnie uczelnie przewidują dwie sesje egzaminacyjne na semestr – normalną i poprawkową. Dodatkowo niektórzy prowadzący mogą zaproponować termin zerowy egzaminu, czyli tzw. zerówkę, przed okresem sesji egzaminacyjnej. ...CZYTAJ DALEJ

Choroba w trakcie sesji

Sesja

Jeżeli zdarzy nam się zachorować w trakcie sesji, należy niezwłocznie sprawdzić uregulowania takich sytuacji na twojej uczelni. Najprawdopodobniej znajduje się to w regulaminie studiów lub wydziałowych regulacjach lub w rozporządzeniach rektora. ...CZYTAJ DALEJ

Powtarzanie roku

Sesja

Powtarzanie roku oznacza, że musisz zaliczyć cały etap studiów od początku. W teorii oznacza to zaliczenie wszystkich przedmioty jeszcze raz, na co musisz uzyskać zgodę dziekana. Kierownik może również zezwolić na przepisanie oceny z danego przedmiotu, który już zaliczyłeś w poprzednim roku akademickim. ...CZYTAJ DALEJ

Warunek (warunkowe zaliczenie etapu studiów)

Sesja

Jeżeli w żadnym z możliwych podejść nie uda nam się uzyskać pozytywnej oceny z przedmiotu istnieje możliwość uzyskania wpisu warunkowego. Polega on na zaliczeniu danego roku pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z danego przedmiotu w następnym możliwym terminie. ...CZYTAJ DALEJ

Egzamin poprawkowy

Sesja

W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie większość uczelni przewiduje egzaminy poprawkowe. Ich liczbę oraz terminy przeprowadzania reguluje zazwyczaj Regulamin Studiów. Tam też należy szukać szczegółowych uregulowań na uczelni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy, w tym egzamin poprawkowy,  komisyjny, czy też dyplomowy.  ...CZYTAJ DALEJ