Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Jak poprawnie zredagować pismo?

Podania i wnioski

W niniejszym artykule postaramy się zebrać w spójną całość pełen wachlarz najważniejszych porad dotyczących formułowania pism. Na samym początku warto jednak zastanowić się, po co właściwie studentom tego rodzaju umiejętność oraz kiedy dobrze jest ją wykorzystać: często bowiem uczelnie przygotowują gotowe formularze, również elektroniczne, służące wnioskowaniu na przykład o rejestrację na kolejny semestr z długiem punktowym. ...CZYTAJ DALEJ

Urlop dziekański

Podania i wnioski

Wśród praw studenta można wskazać możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy. ...CZYTAJ DALEJ

Skreślenie z listy studentów

Podania i wnioski

Z listy studentów skreśla dziekan. Dokładne uwarunkowania w jakich momentach dziekan może skreślić studenta z listy studentów określa regulamin studiów. Przeważnie są to sytuacje związane z wnioskiem samego studenta, brakiem podjęcia studiów lub niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,  ukaraniem karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, ...CZYTAJ DALEJ

Ubezpieczenie zdrowotne – korzystanie z usług lekarzy

Podania i wnioski

Jako studenci do 26 roku życia jesteśmy „podpięci” pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez uczelnię. Jest to jednak możliwe jedynie na wniosek studenta – bowiem nie jesteśmy automatycznie ubezpieczeni na uczelni. ...CZYTAJ DALEJ

Urlop zdrowotny

Podania i wnioski

Jednym z praw studenta  jest możliwość ubiegania się o przyznanie urlopu dziekańskiego na semestr lub rok studiów, podczas którego nie tracimy praw studenckich. Wyróżnia się kilka typów urlopów:  zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy. ...CZYTAJ DALEJ