Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna studentów z tytułu plagiatu

Prawa i obowiązki studenta

  Plagiat staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny, szczególnie wśród studentów. Coraz częściej jesteśmy świadkami doniesień medialnych na temat ukarania studentów z tego tytułu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jakie konsekwencje może przynieść takie zachowanie. Lektura niniejszego artykułu pozwoli zaznajomić się z przepisami dotyczącymi  odpowiedzialność dyscyplinarnej i karnej studentów z tytułu plagiatu. ...CZYTAJ DALEJ

Program Erasmus Plus

Prawa i obowiązki studenta

Erasmus+ – jest to program międzynarodowej wymiany studentów, umożliwia studentom studiowanie przez semestr lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Obecnie z programu Erasmus Plus korzysta 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja oraz 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. ...CZYTAJ DALEJ

Inne programy wymiany międzynarodowej

Prawa i obowiązki studenta

CEEPUS – program obejmujący wymiany w obszarze Europy Środkowej. Minimalny okres przyznania stypendium wynosi 3 miesiące. CEEPUS dotyczy nie tylko studiów, ale także praktyk. Sygnatariuszami umowy są m.in. Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina. ...CZYTAJ DALEJ

Dlaczego plagiat to głupota?

Prawa i obowiązki studenta

Plagiat, czyli po prostu kradzież. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę! Wiele uczelni przeżywa prawdziwą, plagiatową plagę. Na szczęście z roku na rok procedury antyplagiatowe są coraz bardziej szczelne. Powszechne w szkołach wyższych jest korzystanie z systemów antyplagiatowych, które wychwytują nawet najdrobniejsze zapożyczenia, podając ich źródło i zakres podobieństwa. ...CZYTAJ DALEJ

Obowiązki studenta

Prawa i obowiązki studenta

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. I chociaż niewiele z nich jest wpisanych wprost w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami w trakcie studiowania. ...CZYTAJ DALEJ

Drugi kierunek studiów

Prawa i obowiązki studenta

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. oraz na skutek dalszych zmian legislacyjnych, z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zasad pobierania opłat za studia na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. ...CZYTAJ DALEJ

Dlaczego muszę podpisać umowę z uczelnią?

Prawa i obowiązki studenta

Umowa zawierana pomiędzy studentem a uczelnią jest obowiązkiem nałożonym przez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Każdy student, w tym także studiów stacjonarnych, ma obowiązek podpisania takiej umowy z uczelnią. Od 1 października 2014 r., niepodpisanie w terminie umowy przedłożonej przez uczelnię może być podstawą skreślenia z listy studentów. ...CZYTAJ DALEJ