Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Umorzenie kredytu

Kredyty studenckie

Student lub doktorant, który znajdzie się w gronie 5 % najlepszych absolwentów uczelni może liczyć na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. W tym przypadku umorzenia dokonuje bank w przeciągu 14 dni po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia, uprzednio potwierdzonego przez władze wydziału bądź uczelni. ...CZYTAJ DALEJ

Warunki spłaty kredytu

Kredyty studenckie

Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Nie musisz się obawiać żadnych kruczków pisanych drobnym drukiem. Obowiązujące prawo gwarantuje Ci, że w międzyczasie, nie będziesz obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami. ...CZYTAJ DALEJ

Liczenie dochodu

Kredyty studenckie

Przy obliczaniu dochodów studenta stosuje się te same zasady, co przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni i innych świadczeń rodzinnych. Zostały one określone w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992, t.j.). ...CZYTAJ DALEJ

Zabezpieczenie kredytu

Kredyty studenckie

Kredyt studencki tak jak wszystkie inne formy kredytowania musi być udzielany z odpowiednim zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości. Poręczenie jest umową zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał. ...CZYTAJ DALEJ