Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto jest kim

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego odpowiada za nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce. Jego zadaniem jest dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na szkolnictwo wyższe oraz badania naukowe w Polsce. Resort przygotowuje również projekty ustaw oraz wydaje rozporządzenia wynikające z delegacji ustawowych.... CZYTAJ DALEJ »

Senat uczelni

Kto jest kim

To właśnie statut uczelni określa skład senatu – tryb wyboru oraz procentowy udział przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jednak zgodnie z ustawą przynajmniej 20% członków Senatu muszą stanowić przedstawiciele studentów i doktorantów. ... CZYTAJ DALEJ »

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Kto jest kim

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to zrzeszenie polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Konferencja działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu, a skład KRASP obecnie tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych.... CZYTAJ DALEJ »

Rektor

Kto jest kim

Najwyższym organem władzy wykonawczej szkoły wyższej jest rektor. Reprezentuje uczelnie na zewnątrz, a także zarządza uczelnią i odpowiada za wiele obowiązków formalnych. Za swoją działalność odpowiada przed senatem uczelni oraz ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego.... CZYTAJ DALEJ »

Kto może otrzymać miejsce w akademiku?

Mieszkania

Miejsce w Domu Studenckim, potocznie nazywanym akademikiem, może otrzymać student studiów stacjonarnych, który: znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni. ... CZYTAJ DALEJ »

Akademik czy mieszkanie? Co lepsze?

Mieszkania

Wielu studentów zastanawia się czy wybrać mieszkanie, czy miejsce w akademiku. Odpowiedni wybór zależy jedynie od potrzeb każdego konkretnego studenta – zatem nie ma idealnej odpowiedzi na to pytanie. Również znalezienie mieszkania spełniającego nasze oczekiwania często okazuje się stosunkowo trudne i czasem trzeba mieć po prostu szczęście.... CZYTAJ DALEJ »