Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Czym jest Parlament Studentów RP?

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ogólnopolską, niezależną organizację studencką, będącą oficjalnym reprezentantem blisko 1,5 miliona polskich obywateli. Organizacja reprezentuje studentów ze wszystkich uczelni w Polsce – uniwersytetów i politechnik, uczelni wychowania fizycznego, mundurowych, ekonomicznych, rolniczych, artystycznych i medycznych, państwowych wyższych szkół zawodowych, wszelkich uczelni publicznych i prywatnych. W skład Parlamentu Studentów RP wchodzą Komisje Branżowe, reprezentujące każdy z wymienionych wcześniej typów uczelni.

Szeroki obszar przedstawicielstwa, ustawowe zakotwiczenie kompetencji oraz samorządny charakter dają Parlamentowi Studentów RP mandat do reprezentowania studenckich interesów na wszystkich płaszczyznach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dotyczy to w szczególności prac nad nowymi projektami legislacyjnymi dot. obszaru szkolnictwa wyższego.

Organizacja zajmuje się również ochroną praw studenta. W tym celu funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który wspiera studentów w zakresie ich sporów z uczelniami. Parlament Studentów RP prowadzi także szereg innych działań mających na celu rozwój i pobudzenie samorządności studenckiej w kraju – projekty tj. Nagrody Środowiska Studenckiego ProJuvenes, Krajowa Konferencja PSRP, Konwent Przewodniczących czy też Konferencja Ekspertów Praw Studenta. W ramach powyższych inicjatyw, są prowadzone liczne szkolenia studentów w zakresie dydaktyki, jakości kształcenia, pomocy socjalnej, prawa, promocji czy też umiejętności miękkich. Ponadto Parlament reprezentuje polską społeczność studencką w relacjach z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności na forum Europejskiej Unii Studentów.

W ramach kadencji 2017/2018 Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP jest Tomasz Tokarski, a w skład Rady Wykonawczej wchodzą:

  • Lesław Florian
  • Mateusz Gawroński
  • Piotr Moroch
  • Łukasz Rusajczyk
  • Damian Wietrak
  • Tomasz Zarębski

Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP są zawsze gotowi do pomocy i wsparcia oraz wszelkiej współpracy. Ogólny mail kontaktowy to sekretariat@psrp.org.pl, a bezpośredni kontakt do osób pełniących funkcje w ramach obecnej kadencji można znaleźć na stronie www.psrp.org.pl.

Więcej o bieżących działaniach Parlamentu Studentów RP można przeczytać na właściwych profilach w mediach społecznościowych:

  • facebook.com/parlamentstudentowrp
  • twitter.com/psrporgpl
  • www.instagram.com/parlament_studentow_rp