Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Wypełnij ankietę dot. naruszeń praw studenta!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym
przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Efektem badania będzie raport, mówiący o realnym poziomie
przestrzegania naszych studenckich praw w skali całego kraju.

Ankietę można wypełnić tutaj: https://psrp.org.pl/ankieta-dot-praw-studenta/