Zwolnienie z opłaty za drugi kierunek

Studenci, którzy studiują drugi kierunek mogą zostać zwolnieni z odpłatności za niego. Opłata za drugi kierunek studiów pobierana jest dopiero po pierwszym roku studiowania na tym kierunku, a jeżeli student znajdzie się w gronie 10% najlepszych studentów może być zwolniony z tejże płatności.

Ważne jest, że należy spełniać warunki do otrzymania stypendium rektora, a nie realnie je otrzymywać. Dla bezpłatnej kontynuacji drugiego kierunku, ten warunek student musi spełniać na każdym roku studiów. Jeżeli nie uda mu się np. na drugim roku studiów znaleźć w gronie 10% najlepszych studentów, musi zapłacić za drugi rok studiów.

Warto też zwrócić uwagę na dokładne uregulowania zawarte w umowie student-uczelnia podpisywanej na początku studiów. Tam też powinny się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości opłat.

Każdy kolejny kierunek – trzeci, czwarty itd. – jest płatny, niezależnie od wyników w nauce.